Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων SEO

Η βελτιστοποίηση ιστοσελίδων (Search Engine Opimization) είναι η διαδικασία εμφάνισης της ιστοσελίδας της επιχείρησης σας στα αποτελέσματα των αναζητήσεων των μηχανών αναζήτησης.

Στην Design Solutions έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να εφαρμόσουμε SEO στην ιστοσελίδα σας με στόχο τις πρώτες σελίδες των αναζητήσεων.

Παρέχουμε

  • On site SEO
  • Off Site SEO
  • Website Audit
  • Έλεγχος Backlink
  • Καταγραφή αποτελεσμάτων πριν & μετά
  • Βελτιστοποίηση τεχνικής δομής της Ιστοσελίδας
  • Mobile Optimization - Google Optimize
  • Μηνιαίο Reporting για την πρόοδο του SEO

Δομή Ιστοσελίδας

Το Α και το Ω για να γίνει SEO στην ιστοσελίδα σας είναι η δομή της. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα θα πρέπει να γίνει έλεγχος και διόρθωση όλων των προδιαγραφών που ζητά η Google.

User Experience

Θα πρέπει να βελτιωθεί το περιεχόμενο και η εμπειρία χρήστη, καθώς η Google δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις ιστοσελίδες που είναι φτιαγμένες για τον επισκέπτη.

Mobile Friendly

Η ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι σωστά φτιαγμένη για τις κινητές συσκευές καθώς είναι σημαντικός παράγοντας για την τελική κατάταξη στη Google.